Team Team Secret ['Secret']
Người sáng lập ['Secret']TheViper from Norway
Xuất hiện: July 18, 2018, 1:57 am

Xem trang của Team
Team Team Tu Vieja [Tuvieja]
Người sáng lập [Tuvieja]Guido164 from Argentina
Xuất hiện: July 17, 2018, 1:43 pm

Xem trang của Team
Team Black Blood Tears [BLATE]
Người sáng lập [BLATE]TheGrandpa from Mexico
Xuất hiện: July 17, 2018, 4:17 am

Xem trang của Team
Team Captains of the Gotei 13 [Gotei13]
Người sáng lập [Gotei13]Lord_Aizen from Argentina
Xuất hiện: July 17, 2018, 1:21 am

Xem trang của Team
Team White Wolves ['WW']
Người sáng lập VischN from Germany
Xuất hiện: July 16, 2018, 11:56 pm

Xem trang của Team
Team Draco Anima [DxA]
Người sáng lập [DxA]Maikelai from Germany
Xuất hiện: July 16, 2018, 10:41 pm

Xem trang của Team
[1]234567891011121314151617
Hiển thị 1 - 6 ngoài 100 Kết quả