General Chat
General Chat
Để chơi, Bạn hay vào 1 phòng bằng cách click vào tên phòng bạn muốn vào.

General Chat Phòng

Tên phòngNgười chơi OnlineXếp hạng
Theatre Chat 0 Unrated


Gold Translation

TeamTên phòngNgười chơi Online

Uber [UB]
Uber Meeting Hall 0

The Jedi Masters [TheJedi]
The Jedi Chatroom 0
Dân số hiện tại:
[TyRanT]TheViper's Profile (42 Người chơi)
Villese's Profile (37 Người chơi)
Poll to reset CBA/Hero Ladders (26 Người chơi)
Word Association (19 Người chơi)
Roulette Blood (11 Người chơi)
CS - Overall S2 (9 Người chơi)
RTS-Sanctuary Down? (7 Người chơi)
[sT]v[300] CS CLAN WAR (6 Người chơi)
Photos of Voobly Players (5 Người chơi)
Chủ đề tích cực nhất tuần qua:
Roulette Blood (33 Bài viết)
PUBG Mod for AoC (18 Bài viết)
[sT]v[300] CS CLAN WAR (13 Bài viết)
CBA PathBlood 1.4.4 (8 Bài viết)
RTS-Sanctuary Down? (7 Bài viết)
CS - Overall S2 (5 Bài viết)