Nightbot

 MrRimi


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 2 Tháng mười 2013
Số bài viết3
đã Post13 Tháng chín 2018 - 11:17 pm
Heloo everyone , I have a little problem when it comes to coding in nightbot a certain command , i want the command to pull a certain players elo ( similar to the command *!elo* that viper has on his twitch channel) and i've encountered a brick wall , if anyone has the answer or suggestions , please . Thanks.
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 +VTech_Troy


Nhóm Technical Support
Ngày tham gia 4 Tháng mười một 2017
Số bài viết579
Đã được sửa14 Tháng chín 2018 - 1:50 am bởi+VTech_Troy
Hello,

!nightbot command add !elo 1600+

Type in the twitch chat this ( !nightbot command add !elo ) then after the "!elo" part type what elo and then press enter and then type !elo and it will show what you put.
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 MrRimi


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 2 Tháng mười 2013
Số bài viết3
đã Post14 Tháng chín 2018 - 11:30 am
i know how to do those types of commands but im looking for something more advanced , maybe something involving voobly api .
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [Straya]robo_boro


Nhóm Gold Membership
Ngày tham gia 24 Tháng mười 2013
Số bài viết1863
đã Post14 Tháng chín 2018 - 12:19 pm
speak to sogomn, he has enabled nighbot to gather live ratings from voobly on TheVipers channel
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 MrRimi


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 2 Tháng mười 2013
Số bài viết3
đã Post14 Tháng chín 2018 - 1:06 pm
Thank You.


Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
[1]
Hiển thị 1 - 5 ngoài 5 Bài viết
Nhảy Forum
1 User(s) làđọc chủ đề này 30 phút vừa qua
0Thành viên1 Khách

Dân số hiện tại:
Chủ đề tích cực nhất tuần qua:
CS big tourneys (190 Bài viết)
[VCOM CS] King of CBA 2x2 (18 Bài viết)