Community Forums > Technical Support > Voobly Website > Website does not support "Hindi" Language.

Website does not support "Hindi" Language.

 Gothking


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 10 Tháng một 2018
Số bài viết1
đã Post10 Tháng hai 2018 - 9:17 am
"Hindi" is the National Language of India.
There are many Indian Players too on the Voobly Platform, Yet, I cannot find any Option to convert to "Hindi" language in the Internalization option.
Please fix this.
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 +eric@voobly


Nhóm VTech Lead
Ngày tham gia 12 Tháng mười 2014
Số bài viết424
đã Post10 Tháng hai 2018 - 1:07 pm
http://www.hi.voobly.com/?lang=hindi


Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
[1]
Hiển thị 1 - 2 ngoài 2 Bài viết
Nhảy Forum
1 User(s) làđọc chủ đề này 30 phút vừa qua
0Thành viên1 Khách

Most active threads in past week: