New mod Request

 [MiSc]GoKu_TheGreat


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 22 Tháng chín 2014
Số bài viết22
đã Post4 Tháng hai 2018 - 5:07 pm
I hope if some professional moder and map maker do a mod about monopoly game,by changing the terrain to be like the monopoly board ,
i dont know if anyone did this mod or anyone is making this mod, but if this mod is done i hope if someone can give a link
also the monopoly game is famous so i dont want to explain about it
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 +mich@voobly


Nhóm VGaming Lead
Ngày tham gia 11 Tháng bảy 2009
Số bài viết13865
Đã được sửa4 Tháng hai 2018 - 9:03 pm bởi+mich@voobly
Wish this worked tbh.
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [MiSc]GoKu_TheGreat


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 22 Tháng chín 2014
Số bài viết22
đã Post9 Tháng hai 2018 - 1:24 pm
we dont want a game monoply,just a mod in AOC would be enough
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 +Gallas


Nhóm System Operator
Ngày tham gia 25 Tháng năm 2011
Số bài viết2254
đã Post9 Tháng hai 2018 - 3:31 pm
Have you tried to make by this?
[You must login to view link]
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [MiSc]GoKu_TheGreat


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 22 Tháng chín 2014
Số bài viết22
đã Post9 Tháng hai 2018 - 4:18 pm
i am not saying i want to create the mod,i am just suggesting it to whoever want to create a mod!
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 +Gallas


Nhóm System Operator
Ngày tham gia 25 Tháng năm 2011
Số bài viết2254
đã Post10 Tháng hai 2018 - 4:33 pm
You will learn it/do it faster, than finding sbody for it ;smiletongue
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [MiSc]GoKu_TheGreat


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 22 Tháng chín 2014
Số bài viết22
đã Post11 Tháng hai 2018 - 4:04 pm
i am not a modder or a map creator i just suggested the mod,and i hope only interested people comment........
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 EL_MOAI


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 31 Tháng năm 2013
Số bài viết84
Đã được sửa26 Tháng hai 2018 - 8:39 pm bởiEL_MOAI
..............


Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
[1]
Hiển thị 1 - 8 ngoài 8 Bài viết
Nhảy Forum
1 User(s) làđọc chủ đề này 30 phút vừa qua
0Thành viên1 Khách

Dân số hiện tại:
Word Association (11 Người chơi)
LoS_F1Re's Profile (10 Người chơi)
[LoN]influenzinho's Profile (5 Người chơi)
Top all round (3 Người chơi)
Age of Galactica mod GUIDE (3 Người chơi)
Sheep vs Wolf (3 Người chơi)
Chủ đề tích cực nhất tuần qua: