Community Forums > General > Announcements > 关于VOOBLY中国暂时不能访问的公告

关于VOOBLY中国暂时不能访问的公告

 Abing


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 26 Tháng hai 2014
Số bài viết2
đã Post10 Tháng tám 2017 - 11:17 am
因为近期中国国内在加强网络监管力度,很多原来手续不全或不规范的域名都被强制封停。很遗憾的是Vooblycn也在其中,为了以后不再出现相同的问题,我们正在完善VOOBLYCN的手续。完成这个手续大概需要一个月左右的时间。
需要另外说明的是,服务器与数据本身没有任何问题,仅仅只是IP与域名被封了无法访问。手续完善后就能恢复如初。
在这期间给大家造成不便,我们深感抱歉!
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 +chris@voobly


Nhóm Server Administrator
Ngày tham gia 3 Tháng mười 2007
Số bài viết8079
đã Post10 Tháng tám 2017 - 11:49 am
Voobly CN is currently offline due to legal changes and pending authorization process. We apologize for any inconvenience.
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 Beyer


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 27 Tháng bảy 2008
Số bài viết180
đã Post10 Tháng tám 2017 - 2:54 pm
Abing said it will be OFF for 1 month
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [U_F]zahinokenshield


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 14 Tháng bảy 2016
Số bài viết192
đã Post10 Tháng tám 2017 - 4:46 pm
china shall not die!!!!!!!!!!;good
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [Gloomy]Coolam


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 4 Tháng chín 2007
Số bài viết5
đã Post17 Tháng tám 2017 - 2:30 pm
辛苦了诸位管理人员为VB-CN的付出和努力!我会每天都LOGIN一下看看是否已经正常!;flowers
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 sixing


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 18 Tháng ba 2013
Số bài viết37
đã Post28 Tháng tám 2017 - 10:37 am
什么时候能好啊?
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 +chris@voobly


Nhóm Server Administrator
Ngày tham gia 3 Tháng mười 2007
Số bài viết8079
đã Post17 Tháng chín 2017 - 2:59 pm
We are back online. Please understand, that DNS servers can take up to 24 hours, until Voobly CN is accessible for everyone.


Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
[1]
Hiển thị 1 - 7 ngoài 7 Bài viết
Nhảy Forum
1 User(s) làđọc chủ đề này 30 phút vừa qua
0Thành viên1 Khách

Most active threads in past week: