Community Forums > General > Announcements > New All-Time High: Voobly Cracking 2015 Record

New All-Time High: Voobly Cracking 2015 Record

 kwin


Nhóm Platinum Membership
Ngày tham gia 21 Tháng mười một 2012
Số bài viết1054
đã Post12 Tháng hai 2017 - 5:24 am
AOC will never die. even when people take long years breaks.. they end up coming back. its a game that all old school fans love to revisit.
100 % right as long there is a decent place to play it ( like old zone or even better Voobly )
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [dv8]OrangWuTang


Nhóm Silver Membership
Ngày tham gia 21 Tháng tám 2012
Số bài viết1268
đã Post2 Tháng ba 2017 - 5:55 pm
Accounts like AlimaKi are probably also part of the record 11


Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
123[4]
Hiển thị 46 - 47 ngoài 47 Bài viết
Nhảy Forum
2 User(s) làđọc chủ đề này 30 phút vừa qua
0Thành viên2 Khách

Dân số hiện tại:
BzK_F1Re's Profile (19 Người chơi)
Daut_2kGuide's Profile (18 Người chơi)
Word Association (11 Người chơi)
Photos of Voobly Players (10 Người chơi)
Ratings (5 Người chơi)
AoKTS updates (5 Người chơi)
Chủ đề tích cực nhất tuần qua: