Community Forums > General > Suggestions & New Game Support > Help fix AoC crash bugs - provide crash logs

Help fix AoC crash bugs - provide crash logs

 Fabby


Nhóm Platinum Membership
Ngày tham gia 25 Tháng chín 2014
Số bài viết384
đã Post21 Tháng năm 2015 - 12:10 am
Hi
What about Voobly client crash dumps I have a few in my voobly folder can we upload those here too or rather make a new thread for them?
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 +kitt


Nhóm Systems Operations
Ngày tham gia 13 Tháng một 2008
Số bài viết16016
đã Post21 Tháng năm 2015 - 11:36 pm
as no one has looked here for two years, i wouldnt bother.


Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
1[2]
Hiển thị 16 - 17 ngoài 17 Bài viết
Nhảy Forum
1 User(s) làđọc chủ đề này 30 phút vừa qua
0Thành viên1 Khách