Community Forums > General > Suggestions & New Game Support > Help fix AoC crash bugs - provide crash logs

Help fix AoC crash bugs - provide crash logs

 Fabby


Nhóm Platinum Membership
Ngày tham gia 25 Tháng chín 2014
Số bài viết383
đã Post21 Tháng năm 2015 - 12:10 am
Hi
What about Voobly client crash dumps I have a few in my voobly folder can we upload those here too or rather make a new thread for them?
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 +kitt


Nhóm Systems Operations
Ngày tham gia 13 Tháng một 2008
Số bài viết15429
đã Post21 Tháng năm 2015 - 11:36 pm
as no one has looked here for two years, i wouldnt bother.


Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
1[2]
Hiển thị 16 - 17 ngoài 17 Bài viết
Nhảy Forum
1 User(s) làđọc chủ đề này 30 phút vừa qua
0Thành viên1 Khách

Dân số hiện tại:
[TyRanT]_DauT_'s Profile (9 Người chơi)
Word Association (8 Người chơi)
Photos of Voobly Players (6 Người chơi)
Problemas em geral (5 Người chơi)
RTS Maç Kayıtları (5 Người chơi)
Chủ đề tích cực nhất tuần qua: